Wat is Lykka?

Lykka is een Psychologenpraktijk en Levenskunstwerkplaats in Eindhoven, waar de reguliere inzichten vanuit de psychologie worden uitgebreid met de inzichten vanuit het antroposofisch mens- en wereldbeeld. Dit wil zeggen dat er wordt getracht het denken-voelen en willen weer met elkaar in balans te brengen. Het ik van de mens wordt aangesproken om zich te verbinden met de ziel, het levendige en het lijf. De menselijke levensloop wordt gezien als een ontwikkelingsweg, waarbij de mens een eenheid vormt met de gehele kosmos.